ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ่อทองวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ่อทองวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.659749724190979.1073741837.635289379970347&type=1&l=f4cbfba848......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครู

      นายวชิระ สมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกป่าแพง และประธานเขตคุณภาพ กบินทร์บุรี 3 ได้นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักปฏิบัติธรรม สาขาวัดทุ่งแฝก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : อบรมการป้องกันโรคเอ็ดส์ ปี 2559

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี นำโดย คุณหมออุดม มาสแสง และคณะ ได้มาอบรมการป้องกันโรคเอ็ดส์และการตั้งท้อง ก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม จำนวน 50 คน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : งานมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง ถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ณ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดวังหวาย

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดวังหวาย นำโดยนางพูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 ณ สำนักปฎิบัติธรรมสาขาวัดทุ่งแฝก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : รับการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดวังหวาย ได้รับการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จากคณะผู้บริหารในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 โรงเรียนวัดวังหวายขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : ตรวจประเมินค่านิยม12ประการ

     วันที่ 7 กรกฎาคม2559 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณได้รับการตรวจประเมินค่านิยม12 ประการ จากคณะผู้บริหารในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 ทางโรงเรียนของขอบคุณคณะกรรมทุกท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 จัดกิจกรรม "พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์

      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 7 นำโดย นายกสิณศิษฏ์ เงินนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานเขตคุณภาพฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูในเขตคุณภาพฯ จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีการเดินสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ผู้กำกับกองลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกอุดม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโคกอุดม เข้าร่วมกิจกรรมประเมิน ค่านิยม 12 ประการ

     ผอ.ภัคพล นามจิรโชติ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 ในการเข้าประเมินค่านิยม 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกอุดม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หัวข้อข่าว : รำลึก วันสถาปนาลูกเสือไทย

     โรงเรียนบ้านท่าอุดม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณของ กองลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ พร้อมเดินสวนสนาม ลูกเสือและผู้กำกับล้วนตั้งใจในการร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดี และสานเจตนาของคณะลูกเสือแห่งชาติสืบไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ "พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านเทุ่งโพธิ์ นำโดย นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีการเดินสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ผู้กำกับกองลูกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : พิธีถวายคำปฏิญาณและสวนสนาม โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

     เมื่อวันที่ 1 กรฏฎาคม 2559 นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี จัดพิธีถวายคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีการเดินสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับกองลูกเสือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ ที่ 27 มิถุานยน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

     27 มิ.ย. 2559 โดยนายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้ายาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งรับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคม และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันสุนทรภู่ นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในหลากหลายกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันที่ 1 กรฎาคม 2559 เวลา 9:00 น. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เวลา 14:00 น. คณะครูนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ จัดพิธีถวายคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและทบทวนคำปฏิญาณ เดินสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับกองลูกเสือ ตรวจกองลูกเสือ มอบป้ายสัญลักษณ์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36