ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     โรงเรียนบ้านแก่ง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี นายพงษ์ธรรม คำมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ง ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปเทียนสักการะคณะครู และนักเรียนทุกคนร่วมกันกราบบูชาครูด้วยกรวยดอกไม้โดยพร้อมเพรียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวังดาลวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

     วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายปัญญา กองชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : ครู D.A.R.E โรงเรียนวัดโคกป่าแพง

     อบต.กบินทร์ร่วมกับโรงเรียนวัดโคกป่าแพงและ สภ.กบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมโครงการ ครู D.R.R.E. เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในนักเรียน ปีการศึกษา 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557

     โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 โดยมี นายภัคพล นามจิรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : มอบเสื้อกันเปื้อนให้เด็กอนุบาล

      เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายจตุรงค์ นาสืบ ได้นำเสื้อกันเปื้อนมามอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ โดยมอบให้ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๓๗ ตัว อนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๒๗ ตัว รวมเป็น ๖๔ ตัว..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : ผอ.เรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล แจ้งสมาชิกในกลุ่มทำประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปี 2557

      ผอ.เรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล ขอแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทำประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปี 2557 ในกลุ่มอำเภอกบินทร์บุรีและกลุ่มอำเภอนาดีทราบว่า ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ตัวแทนของบริษัทจะมารับเงินและเอกสารในการทำประกันตามหนังสือที่เคยแจ้งให้ทราบ จึงขอให้ ผอ.โรงเรียน นำส่งเงินและเอกสารด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมโรงเรียนบรรหารวิทยา จักเป็นพระคุณยิ่ง... ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2

     นายจรูญ สุริรัมย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ประธานเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ 1 โครงการ 1 คุณภาพเขตการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมด้วยคณะวิทยากรรับเชิญ ศน.สมพงศ์ ชินสร้อย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศน.นวลทิพย์ พงษ์นาค ศน.สมสุข ค้ำชู และศน.สมคิด ศรีปราชญ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบรรหารวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา จัดกิจกรรมการอบรมสร้างองค์ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา จัดกิจกรรมการอบรมสร้างองค์ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2557 โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ในการดูแลลูกๆ และวิธีการผลิตสื่อง่ายๆ กลับไปใช้ที่บ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวังดาลวิทยาคมศึกษาดูงานส้วมสุขสันต์โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

     วันศุกร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมได้ศึกษาดูงานส้วมสุขสันต์และเยี่ยมชมห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทสำหรับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปเทียนสักการะคณะครู นักเรียนร่วมกันกราบบูชาครูด้วยกรวยดอกไม้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "สเต็ดเล่อร์รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ โรงเรียนบรรหารวิทยา

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายา 2557 บริษัทผลิตเครื่องเขียนสเต็ดเล่อร์ ได้เข้าจัดกิจกรรม "สเต็ดเล่อร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการใช้ศิลปะเพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโชยน์สูงสุด.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : หนุ่ม คาร์เซ็นเตอร์มอบอุปกรณ์

     นายบารมี ใจสาหัส หรือเสี่ยหนุม พร้อมเพื่อนมอบอุปกรณ์กีฬาและไฟสปอร์ตไลท์ เพื่อส่องสว่างลานกีฬาต้านยาเสพติด ให้โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 4 มิ.ย.57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบรรหารวิทยา ประชุมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเรียนบรรหารวิทยา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล และคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบรรหารวิทยา จัดการประชุมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น รวมทั้งชี้แจงนโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบรรหารวิทยา.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบรรหารวิทยา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการให้ความสนับสนุนโครงการจ้างครูต่างชาติ

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบรรหารวิทยา นำโดยนายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในเขตตำบลเมืองเก่า ในการให้ความสนับสนุนโครงการจ้างครูต่างชาติเพิ่มทักษะภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : โรงเรียน บ้านโปร่งสะเดา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 / 2557

      โรงเรียน บ้านโปร่งสะเดา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 / 2557 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน-ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 ict_esao@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36