ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ASEAN DAY เทิศไท้องค์ราชินี

     คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดวังหวาย เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN DAY เทิศไท้องค์ราชินี ณ โรงเรียนสายมิตรศีกษา ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดวังหวายได้มีการจัดกิจกรรม "โครงการจักรยานเพื่อน้อง"

     โรงเรียนวัดวังหวายได้จัดกิจกรรม "โครงการจักรยานเพื่อน้อง" ให้แก่นักเรียนที่มีความลำบากในการเดินทางมาเรียน เนื่องจากระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนห่างไกลกัน โดยมีผู้ใจบุญร่วมบริจาครถจักรยานแก่โรงเรียนวัดวังหวาย และมอบให้นักเรียน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนมากขึ้น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังหวายขอขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณที่บริจาคจักรยานมา ณ ที่นี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดวังหวาย ปีการศึกษา 2557

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดวังหวายได้จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ มีการประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ เรียงความเรื่องแม่ การวาดภาพ ระบายสี ในชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเยี่ยม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังมะกรูดจัดกิจกรรมวัแม่แห่งชาติ

     นายบุญลือ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมะกรูด พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านวังมะกรูด เพื่อลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเพื่อส่งเสริมความรักระหว่างแม่กับลูก มีกิจกรรมดังนี้ ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีบอกรักแม่ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีกิจกรรมดังนี้ - พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ - มอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E. ต้านยาเสพติด นักเรียนชั้นป.5 โดยสถานีตำรวจภูธรตำบลสระบัว - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยบริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด คุณผดี โรจนสกุล จำนวน 60,000 บาท - มอบเกียรติบัตรคุณแม่ตัวอย่าง - มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดในวันแม่แห่งชาติ จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมใจกราบแม่ เพื่อรำลึกถึงพระคุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก คณะครู นักเรียน ชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันอาเซียน โดยในงานได้มอบรางวันแม่ดีเด่น และแม่ตัวอย่างด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันแม่

     โรงเรียนบ้านคลองอุดม โดยนายทวีศักดิ์ ถึกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ชุมชน ได้ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และในวันเดียวกันทางโรงเรียนยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้นด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ชุติมา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าสะตือ

     วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ เรียงความ วาดรูป แต่งกลอน ระบายสี ทำบัตรอวยพร ในระดับชั้น อนุบาล จนถึง ป.6 และมอบรางวัล นักเรียนได้รับความรู้เรื่องราวความเป็นมาของแม่จากบอร์ดนิทรรศการ และการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

     โรงเรียนวัดหาดสูงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ในโอกาสนี้ได้รับเกียตริจากคุณพยุง ถึกไทย คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี มีการมอบเกียตริบัตรแม่ดีเด่น และ นักเรียนดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านโนนสูงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ในงานวันแม่อาเซี่ยน ในงานคุณแม่ที่มาในปีนี้มีมากกว่าทุกปี มีคุณแม่กิตติมศักดิ์กลับมาจากอังกฤษ พาลูกและชาวอังกฤษมา ไหว้คุณแม่แบบไทยๆ โรงเรียนบ้านโนนสูงขอบคุณในความกรุณาจากทุกท่านชาวอังกฤษที่แจกทุน 100 % เลี้ยงอาหารคุณลูกคุณแม่ทุกคน ร่วมปลูกสมุนไพรในวันแม่แทนการปลูกมะลิ และขอขอบคุณธนาคารธนชาติ สาขาตลาดโคกอุดมที่แจกทุนแรกเข้า 21 ทุน นักเรียนบ้านโนนสูงขอแสดงรำไทย และเต้นรำชาวลาวแทนคำขอบคุณของผู้ใหญ่ใจดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

      วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในครอบครัว นอกจากนี้ยังได้รับพันธ์ไม้นำกลับไปปลูกที่บ้านของนักเรียนเพื่อลดภาวะโลกร้อน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

     เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเสริมสร้างสายใยรักเพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในครอบครัว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : งานวันอาเซี่ยนของเขตคุณภาพนาดี 1

     วันที่ 6 ส.ค.2557 วันอาเซี่ยนของเขตคุณภาพนาดี 1 โรงเรียนบ้านโนนสูงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แสดงนิทรรศการ เต้นรำชาวลาว พร้อมกับคุณครูได้รับเกียรติบัตรประกวดสื่อการอ่านทั้ง 6 ท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : เขตคุณภาพกบินทร์บุรี ๕ จัดค่ายพัฒนานักเรียนที่มีปัญหา "การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ "

     เขตคุณภาพกบินทร์บุรี ๕ ได้จัดค่ายพัฒนานักเรียนที่มีปัญหา "การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ " ตามโครงการ ๑ โครงการ ๑ เขตคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ช่างฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย มีนักเรียนในเขตคุณภาพเข้าร่วมจำนวน ๑๑๐ คน ผลการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความสุข มีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทย

      เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรร ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเขียนเรียงความ การคัดลายมือ วาดภาพระบายสี ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/51 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36