ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองร่วม
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

     ท่านศน.สมสุข ค้ำชู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ออกนิเทศโรงเรียนบ้านคลองร่วม มอบนโยบายการสอบ O-NET , NT และแนวการดำเนินการสอบ LAS พร้อมมอบแนวข้อสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบายท่านพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ "นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET" โรงเรียนบ้านคลองร่วม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำโสม
หัวข้อข่าว : ต้อนรับโครงการ"นิเทศหวังผล รวมใจสู้..กู้ O-NET"

      โรงเรียนบ้านชำโสม นำโดย ผอ.ไพศาล จันทรา ต้อนรับการมาเยือนของท่านศน.สมชาย ยาขันทิพย์ ตามโครงการนิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนเตรียมความพร้อม ในการสอบ O-NET ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก
หัวข้อข่าว : รับมอบแนวข้อสอบ o-net

     โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็กรับมอบแนวข้อสอบ O-NET จาก ศน.มณีรัตนา โนนหัวรอ วันที่24 พ.ย2557 เวลา 10.30น.รวมใจสู้ กู้ o-net......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำโสม
หัวข้อข่าว : นิเทศ หวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

     เริ่มแล้วครับผอ.ไพศาล จันทรา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชำโสมยินดีต้อนรับ ท่านสมชาย ยาขันทิพย์ ศึกษานิเทศน์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต2 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านชำโสมเพื่อนิเทศหวังผล "รวมใจสู้ กู้ O-NET"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกหอม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโคกหอม รวมใจสู้ กู้ O-NET

     นางการุณี สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหอม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงพลัง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
หัวข้อข่าว : ศน.พิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ นิเทศโรงเรียนบ้าหนองสัง(ไลอุทิศ)

     ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ได้รับการนิเทศ จากท่าน ศน.พิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ้ ได้มาส่งแบบทดสอบO-Net ป.6 NT ป.3 และแนะนำการสอบ NT ป.3 เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ตามนโยบาย สร้างพลัง รวมใจสู้ กู้ O-Net คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณที่ได้มานิเทศและให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนของเรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังรี รวมใจสู้ กู้ O-NET

     นางน้ำผึ้ง ศิริรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านวังรี คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงพลัง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ "รวมพลังรวมใจสู้ กู้ O-NET"

     นายกสิณศิษฏ์ เงินนา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงพลัง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองอนามัย
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านหนองอนามัย รวมใจสู้กู้ O - net

     ร.ร.บ้านหนองอนามัย รวมใจสู้กู้ O - net ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : ผู้ปกครองรวมใจสู้ กู้ O-NET

     วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมสร้างพลัง รวมใจสู้ กู้ O-NET ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จำนวน 21 ทุน ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองเป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์100%......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบรรหารวิทยาประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

     ตามที่โรงเรียนบรรหารวิทยาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มาสมัคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : ประชุุมผู้ปกครอง

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง โดย ผอ.วชิระ สมจิตต์ ได้ประชุมผู้ปกครองและคณะครู เพื่อพัฒนายกระดับผล O-NET ปี 57 ตามนโยบายของ สพป.ปราจีนบุรี เขต2 "รวมใจสู้ กู้ O-NET " และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโนนสูง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"

     นางสาววัชราพร สุวรรณเตมีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงพลัง "รวมใจสู้ กู้ O-NET" ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : O-NET คือ "ศัตรู" เราต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรี...!!

     โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก โรงเรียนบ้านหนองช้างลง และโรงเรียนบ้านนางเลง (โรงเรียนควบรวมขนาดเล็ก) ปลุกพลังคณะครูและนักเรียน "รวมใจสู้กู้ O-NET" ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม
หัวข้อข่าว : เราสู้ ใจเกินร้อย เพื่อกู้โอเน็ต

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม พร้อมใจรวมพลังสู้ กู้โอเน็ต ให้จงได้ พร้อมเดินหน้ากิจกรรม การสอนแบบ แบล็กเวิร์ด ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพิ่มเวลา หลังเลิกเรียนและในวันเสาร์......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/60 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36