ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหาดสูง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

     โรงเรียนวัดหาดสูง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบอุทกภัย กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 มกราคม 2557 -ุ6 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงเรียนวัดหาดสูง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดหาดสูง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ หมายเลข 086-0798512 ในวันและเวลาราชการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

     ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันการประกวดเต้นหางเครื่องประกอบเพลงในงาน ISUZU X-Style contest ณ บริษัท อีซูซุบูรพา จำกัด สี่แยกสามทหาร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยและคณะครูนักเรียน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกวาง
หัวข้อข่าว : บ้านวังกวางประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

     โรงเรียนบ้านวังกวาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ รร.บ้านวังกวาง เลขที่ 1 ม.11 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีบุรี ในวันที่ 21 มกราคม - 30 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-297097 ในวันและเวลาราชการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ประการศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล ถนนลูกรัง และปูกระเบื้อง

      โรงเรียนบ้านหนองมันปลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล ถนนลูกรัง และปูกระเบื้อง ผู้ที่สนใจสามารถรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089-5047995 ในวันและเวลาราชการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหนองโดน
หัวข้อข่าว : รร.บ้านหนองโดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

     ด้วยโรงเรียนบ้านหนองโดน ประกอบสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย กำหนดดูสถานที่และยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองโดน ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองราคาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-7817053......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
หัวข้อข่าว : รร.บ้านโคกกระท้อน ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน

     รร.บ้านโคกกระท้อน ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยอุบัติภัย กำหนดยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 -27 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 และกำหนดเปิดซองในวันที่ 28 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อได้ที่ หมายเลข 082-4637158 ในวันและเวลาราชการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา
หัวข้อข่าว : รร.ชุมชนบ้านสำพันตา ประกาศราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

     โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อในราคาชุดละ 2000 บาท ได้ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-0440512 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รร.วัดสระดู่ฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

     โรงเรียนวัดสระดุ่ (บู่บำรุงวิทย์) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและถนนรอบอาคารเรียน กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดสระดู่ฯ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089-7497729......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม

     โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อโรงเรียนขนาด 9*2.5 ม. พร้อมรั้ว ขนาด 270 ม.ด้านทิศเหนือและทิศใต้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนเสือศรีราชา

     วันที่ 20 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย โดย ผอ.พิกุลดารา อำไพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอ.1-ป.6 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขีียว และสวนสัตว์ศรีราชา จ.ชลบุรี เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานในการไปทัศนศึกษาและ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อำนวยความสะดวกและการเข้าชมทำให้เด็กได้รับประสบการณ์อันดี ในการเรียนรู้ในครั้งนี้...... ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : ทำบุญโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรรณครบ ๗๙ ปี

     โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จัดทำบุญโรงเรียนเนื่องจากอายุครบ ๗๙ ปี ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

     วันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านทด นำโดย ผอ.จินตนา ชมภู คณะครู นักเรียน และชาวบ้านบ้านทด ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีการแสดงจากนักเรียน การเล่นเกมชิงรางวัล นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านร่วมมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 3 ทุน มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 10 เครื่อง มอบเงินสนับสนุนให้กับทางโรงเรียนเป็นจำนวน 7,300 บาท รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม ไอศกรีม และเครื่องแก่นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขากระแต.
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

      เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ผอ.พิทักษ์ โนนเภา และคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านเขากระแต ร่วมกับ บริษัทสยามเอที อุตสาหกรรม จำกัด และสหภาพแรงงาน บริษัทสยามเอที อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เล่นเกม มอบของขวัญ ของรางวัล เลี้ยงอาหาร และมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ทางบริษัทได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น,อาคารเอนกประสงค์ ให้กับนักเรียนด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขากระแต.
หัวข้อข่าว : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกับสปก.ปราจีนบุรี

      เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านเขากระแต นำโดย ผอ.พิทักษ์ โนนเภา และคณะครูร่วมกับ สปก.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมชาติจาก นายฤทธิ์ อ่อนนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมพืช ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักถิ่นเกิดของตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองร่่วม
หัวข้อข่าว : พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 นายสนทยา อาษารอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองร่วม พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเีรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ หลายๆท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านคลองร่วมจึงขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 ict_esao@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36