ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่ง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗

     โรงเรียนบ้านแก่ง ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา และจ่ายเงินค่าอุปกาณ์การเรียน-ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่ง
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗

     โรงเรียนบ้านแก่ง ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ช่วยกันล้างทำความสะอาด เก็บกวาดห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณสถานที่ต่างๆของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

     วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจงแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน - เครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่าน โกวิท ลือคำงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบทุนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน พร้อมทุนมูลนิธิหยาดฝน เพื่อเยาวชนปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนาดี
หัวข้อข่าว : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกให้บริการที่โรงเรียนอนุบาลนาดี

     เนื่องด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะออกให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ข้าราชการ ที่โรงเรียนอนุบาลนาดี ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 11.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ เปิดงาน OPEN HOUSE

      เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ โรงเรียนกุงประชาสรรค์ได้ทำพิธีเปิดงาน OPEN HOUSE โดยมีนายกสิณศิษฏ์ เงินนา อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ เป็นประธานโดยงาน มีผู้ปกครองมาร่วมงาน และเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนวัดวังหวาย

     คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คณะฟิสิกข์ จำนวน ๖๕ คน มาร่วมทำกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนวัดวังหวาย และออกค่ายอาสา ระหว่าง วันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังตะเคียน จัดตั้งศาลพระ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่

     โรงเรียนบ้านวังตะเคียนได้ ทำการจัดทำฐานพระ และตั้งศาลพระ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ใหม่ นำโดย ท่านผอ.วิฑูรย์ คำไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเคียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบผลการเรียนของรร.วัดหาดสูง

     รร. ได้จัดประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบผลการเรียน ผลงานนักเรียนตลอดปีการศึกษา2556 และได้รับมอบเงินทุนการศึกษาและกระเป๋านักเรียนจากผู้ปกครองนร. และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีของแต่ละชั้น เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนจะได้พัฒนาตั้งใจเรียนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหาดสูงได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา

     ผอ.ณัชชา มุขศรี คณะครู โรงเรียนวัดหาดสูงได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ จ.จันทบุรีไปครั้งนี้ ได้มีผู้ปกครอง นักเรียนร่วมเดินทางไปด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก

     เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 โดยนายจรูญ สุริรัมย์ ผอ. โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ประธานเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ประชุมและจัดกิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนบรรหารวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ..

      โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และประชุมนักเรียนทุกช่วงชั้น โดยมีนายกสิณศิษฏ์ เงินนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และรับมอบของที่ระลึกจากนักเรียน และคณะครูนักเรียนร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดวังหวาย เปิดงาน OPEN HOUSE

     โรงเรียนวัดวังหวายได้ทำพิธีเปิดงาน OPEN HOUSE มีพระครูวิบูลย์ ประชานุกิจ เจ้าอาวาสวัดวังหวาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีผู้ปกครองมาร่วมงาน และเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : งานปัจฉิม

     วันที่ 26 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านโนนสูง จัดงานปัจฉิมป.6 และฉลองความสำเร็จให้แก่นักเรียน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนป.6ไปเรียนต่อ และรับมอบของที่ระลึกจากนักเรียน ป.6 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน และมีคณะกรรมการ ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมงาน รับประทานอาหารด้วยกัน ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาของครูโนนสูง

     ทัศนศึกษาของครูโนนสูงปีนี้ที่ประเทศลาว ดูงานโรงเรียนลาว เต้นบาสโลฟ บายศรีสู่ขวัญ ทำพิธีบายศรีแก่ครูจตุรงค์ทีจะเกษียณ เดินเที่ยวน้ำตกหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคอนพะเพ็ง ตาดผาส้วม ตาดเยือง น้ำตกตาดผาส่วม อุทยานบาเจียง ฯลฯ ให้รางวัลกับชีวิตสักครั้ง หลังจากทำงานเหนื่อยด้วยกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนางเลง
หัวข้อข่าว : โรงเรียบ้านนางเลงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯประสบอุบัติภัย

     โรงเรียนบ้านนางเลงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯประสบอุบัติภัย โดยมีกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089-0936639 ในวันและเวลาราชการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 ict_esao@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36