ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : ร่วมงานวันเด็กที่ อบต.หนองกี่

     วันเสาร์ที่ 9 เดือนมกราคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองอุดม นำโดย นายทวีศักดิ์ ถึกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองอุดม ได้ไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองอุดม ได้ร่วมแสดงชุดรำกันตรึม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปราสาท
หัวข้อข่าว : การออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในสัปดาห์วันครู ปี ๒๕๕๙

     ผอ.ฉัตรชัย มานะกิจ ร่วมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านปราสาทออกเยี่ยมบ้านเด็กพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กนักเรียน ในโอกาสเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนสัปดาห์วันครู ปี ๒๕๕๙......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินสอwangdinsor
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านวังดินสอ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

     ผอ.สุนันทา มีชัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงบ้านวังดินสอ ขอขอบพระคุณบริษัทเอเชี่ยนโฟมเทค จำกัดและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้มอบ เงินทุนการศึกษา อุปกรณ์ และของแจกนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ขอกราบขอบพระคุณ ทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินสอwangdinsor
หัวข้อข่าว : ผอ.สุนันทา มีชัย และคณะครูโรงเรียนบ้านวังดินสอออกเยี่ยมบ้านเด็ก ครั้ง ๒ ปี ๒๕๕๘

     ผอ.สุนันทา มีชัย ร่วมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังดินสอออกเยี่ยมบ้านเด็กพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)

     ผอ.จันทร์เพ็ญ หมั่นการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "วัยใส หัวใจคณิตศาสตร์ 2559" ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวัน เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ ซึ่งจัดโดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ โดยชมรมบริหารงานบุคคลเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการและเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่เยาวชน "สร้างคนดี สู่สั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)

     ผอ.จันทร์เพ็ญ หมั่นการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวัน เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ณ บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นโรงเรียนการบินในเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านการบินให้แก่เยาวชนและเป็นแนวทางให้เยาวชนได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ เพื่อพัฒนาอนาคตของประเทศชาติต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก 2559 โรงเรียนบ่อทองวิทยา

     วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ผอ.พรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ นำคณะครูร่วมปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี ของนักเรียน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา

      วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 นายประสิทธิ์ จำปาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อมอบของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา และสิ่งของอื่นๆอีกมากมาย ให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูขอขอบพระคุณผู้ อุปการะคุณทุกท่าน ที่มอบของขวัญ ของรางวัล และอาหารต่างๆ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ทำให้กิจกรรมในวันนี้มีแต่ความสุขและรอยยิ้มที่น่ารักของเด็กและเยาวชนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :BANBUSUNG
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านบุสูง

     เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบุสูง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้มอบ เงินทุนการศึกษา อุปกรณ์ และของแจกนักเรียนจนความสุขให้ล้นใจ ล้นไม้ ล้นมือ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ขอกราบขอบพระคุณ ทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโดน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านหนองโดนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)

     โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ชุมชน และบริษัทต่างๆ ในเครือสหพัฒน์เป็นอย่างดี ทั้งทุนการศึกษา เงินสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน ของรางวัล อาหารและขนมต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กล้าคิด กล้าแสดงออก ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้คะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์

     วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 นายนพวงษ์ จิราวัสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยนักเรียนได้รับความสุข สนุกสนาน ของขวัญ ของรางวัล ในกิจกรรมมากมาย ขอขอบพระคุณผู้ อุปการะคุณทุกท่าน ที่มอบของขวัญ ของรางวัล และอาหารต่างๆ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ทำให้กิจกรรมในวันนี้มีแต่ความสุขและรอยยิ้มที่น่ารักของเด็กและเยาวชนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :บ้านเขาดิน
หัวข้อข่าว : รร.บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) รับมอบของขวัญวันเด็ก

     รร. บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) ได้รับมอบของขวัญวันเด็กจากบริษัทประชาอาภรณ์ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ซึ่งสิงของที่ได้รับมอบได้แก่ชุดโต๊ะเล่นปิงปอง อุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ พร้อมด้วยชุดกีฬา และอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ไทางโรงเรียนได้ร่วมรับประทานอารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางโรงงานและร่วมเล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หัวข้อข่าว : สานฝันสู่น้อง ค่ายอาสาพัฒนา ม.มหิดล

     นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม จำนวน 70 คนมาร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าอุดม ทาสีสนามกีฬา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อน วาดการ์ตูนให้น้องๆ พาเล่นเกมส์ มอบทุนการศึกษา และของรางวัลมากมาย สภาพโรงเรียนสวยงามทันตา นักเรียนชื่นชอบแและขอขอบคุณพี่ๆ ที่มีน้ำใจ รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้ก้าวเดิน ในอนาคต จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หัวข้อข่าว : เด็กดี มีพลัง สร้างสรรค์งานวันเด็ก

     โรงเรียนบ้านท่าอุดม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาต ประจำปี ๒๕๕๙ มีการแสดงนักเรียน การมอบของรางวัล เลี้ยงอาหาร มอบทุนการศึกษา นักเรียนมีความสุข ผู้ปกครองชื่นชม บ่นเสียดายที่ไม่ได้มาร่วมงาน โรงเรียนบ้านท่าอุดม คืนความสุขแก่ชุมชน ด้วยเด็กดี เด็กทำได้ อนาคตสดใสแน่นอน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36