ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาด้วน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาด้วนจัด " โครงการต้านภัยยาเสพติด " ประจำปีการศึกษา 2559

      วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2559 นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาด้วน ได้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี คือ ท่านสมชาย ชำนิ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปืด " โครงการต้านภัยยาเสพติด " และรณรงค์ประชามติ 7 สิงหาคม 2559 พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแข่งขันการอ่านและเขียนเรื่องจากภาพ

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง โดย นายวชิระ สมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขัน การอ่านและเขียนเรื่อง จากภาพ เมื่อ วันที่ 26 ก.ค.59 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูในเขตคุณภาพ กบินทร์บึรี 3 เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง โดย นายวชิระ สมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ซึ่ง คุณครูเยาวลักษณ์ อินทร์พงษ์นุวัฒน์ และคุณครูนงลักษณ์ ก้อนสันทัด ได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 และได้รับความร่วมมื่อจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
หัวข้อข่าว : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี

     ในวันนี้ได้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ใหญ่ใจดีได้นำอาหาร ขนม มาเลี้ยงนักเรียนที่โรงเรียนโดยผู้ใหญ่ใจดี ท่านนี้คือ คุณป้าพรรณี แสงเจริญ ขอให้คุณป้ามีสุขภาพกาย ใจแข็งแรงนะคะ แล้วกลับมาหาพวกเราอีกครั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
หัวข้อข่าว : วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559 งานเกษียณอายุราชการคุณครูสามท่าน

     งานเกษียณอายุราชการคุณครูทั้งสามท่าน ทั้งศิษย์และคุณครูน่ารักมากๆๆค่ะ ทำเอาคุณครูน้ำตาร่วง ด้วยความดีที่ได้สั่งสมมา ภาพออกมาน่าประทับใจมากๆๆค่ะ พวกเราชาว วนษ.คิดถึงทุกท่านนะคะ ด้วยรักและคิดถึงๆๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับลาน
หัวข้อข่าว : ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่สถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านทับลาน ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่สถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน ผอ.จากเขตคุณภาพนาดี 2 ผอ.รร.บ้านคลองตาหมื่น ผอ.รร.บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ผอ.รร.บ้านขุนศรี ผอ.รร.บ้านทับลาน และ ผอ.รร.บ้านทุ่งแฝก เพิ่มเติม https://www.facebook.com/bantablan/photos/?tab=album&album_id=1001316579983056......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับลาน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2559

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับลาน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียน พร้อมเครื่องไทยทาน ณ วัดต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียนเป็นจำนวน 4 วัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทย และปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพิ่มเติม https://www.facebook.com/bantablan/photos/?tab=album&album_id=1001307469983967......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกอุดม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโคกอุดม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

     ....15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดโคกอุดม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา แห่เทียนด้วยขบวนกลองยาว ขบวนรำ ขบวนเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายภัตราหารเพล โดยมีการประปาปราจีนบุรี และการประปากบินทร์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมนำทุนมามอบให้นักเรียน 16 ทุน และอุปกรณ์กีฬาอีก 1 ชุด ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำร่วมกัน จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไป คิดเงินให้ได้เงิน คิดทองให้ได้ทอง มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดกาลนานเทอญ............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

     วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายนพวงษ์ จิราวัสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยจัดขบวนแห่เทียนไปยังวัดต่างๆ ในหมู่บ้านของเขตบริการของโรงเรียนเพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญและร่วมรณรงค์ ลด-ละ-เลิก อบายมุข เนื่องในวันเข้าพรรษาและเชิญชวนประชาชนไปออกสิทธิใช้เสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันงดงามสืบต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ่อทองวิทยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

      วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00น. นายพรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อทองวิทบยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียนภายในชุมชน เพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณีแต่เก่าก่อน

     โรงเรียนบ้านท่าอุดม และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดงานหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งทำให้ประเพณีที่ดีงามของไทยยังคงสืบต่อไปด้วยเยาวชนของเรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนจำนำพรรษา

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ได้นำคณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเทียนพรรษา ถวายวัดโคกป่าแพง วัดทุ่งแฝก วัดคลองกลาง และวัดหนองนมหนู ซึ่งๆ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี จึงขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียน ถวายเนื่องในวันเข้าพรรษา

     วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00น. นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียนภายในชุมชนหมู่บ้านพรมแสง เพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ ถวายเทียนและปัจจัย พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดใหม่พรหมสุวรรณ เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี พร้อมคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและสร้างเสริมทักษะชีวิตให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง "ถวายเทียนพรรษา"

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมเครื่องไทยทาน ณ วัดทุงวิจิตร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36