ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกอุดม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโคกอุดม จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ

     11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดโคกอุดม จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ มีการแข่งขันทางวิชาการ การลงนามถวายพระพร การแสดงบนเวที การชมวีดีทัศน์ พิธีถวายพระพร แม่ตัวอย่างดีเด่น เป็นต้น ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจ มีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งที่เป็นวันทำงาน และแจ้งความประสงค์ก่อนวันงานจำนวนไม่มาก แต่ก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี เป็นที่ประทับใจทั้งคุณแม่ คุณลูกทุกคน วันแม่นี้ ขอให้แม่ทุกคนมีความสุขมากมากนะครับ.....(มีความสุขทุกครั้งที่ทำเพื่อแม่ถึงแม่จะไม่อยู่แล้ว.....รักแม่ที่สุดในโลก)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกอุดม
หัวข้อข่าว : รถโรงหนัง กระทรวงวัฒนธรรม นำรถโมบายมาฉายภาพยนตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกอุดม

     1 สิงหาคม 2559 โครงการรถโรงหนัง กระทรวงวัฒนธรรม นำรถโมบายมาฉายภาพยนตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกอุดม ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง ได้ชมกันเป็นที่ประทับใจ และสนุกสนานของผู้ชมทุกคนครับ ขอบคุณโครงการรถโรงหนัง มา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกอุดม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโคกอุดมดำเนินการ ทอดผ้าป่าโรงเรียน

     ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนวัดโคกอุดม จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

     นายสมชาย ชำนิ นายอำเภอกบินทร์บุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จัดกิจกรรม ตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และปลูกต้นไม้ ณ วัดเขาลูกช้าง ตำบลลาดตะเคียน และในการนี้นายอุดร แผ่พร นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามที่สพป.ปจ 2 มอบหมาย เมื่อ 11 สิงหาคม 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์

     วันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และได้แสดงการระลึกถึงพระคุณของแม่ และยังมีการแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนและการแสดงของแต่ระช่วงชั้น พิธีรำลึกพระคุณแม่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ของแม่และลูกๆ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดวังหวายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดวังหวาย นำโดยนางพูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันแห่งชาติขึ้น เพื่อฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : Market fair AEC. 2016

     วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00น. นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ประธานในพิธี เปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้-ได้พัฒนาความรู้-ความสามารถ อย่างเต็มตามศักยภาพ.... เพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

     วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 9:00น. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เวลา 7:30น จากนั้นได้ร่วมกันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง

      วันนี้ (11 ส.ค.)ที่โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น.ส.วารี ลิ้มเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมใจจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และพระองค์ท่านถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร และเป็นแม่ของแผ่นดิน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     ๑๑ ส.ค. ๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่งเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นคือ ประดับธงชาติ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ และนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาด้วน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาด้วนจัดกิจกรรม " วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 "

      ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาด้วน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมร่วมส่งใจถวายสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง"วันแม่แห่งชาติ"

     วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผอ.อรัญญา อุ่นทอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปลูกต้นกล้วยแสนรักระหว่างแม่กับลูกทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อพระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน

     วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00น. โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารออมสิน สาขากบินทร์บุรี มาเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อนำเงินออมทรัพย์ของนักเรียน เข้าบัญชีเป็นรายบุคคล เพื่อฝึกลักษณะนิสัยที่ดี รู้จักประหยัดและอดออม. "ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : โครงการตบมือข้างเดียวไม่ดัง

     นายวชิระ สมจิตต์ ประธานเขตคุณภาพกบินทร์บุรี เขต 3 และผู้อำนวยการโรงเรียน วัดโคกป่าแพง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการตบมือ ข้างเดียวไม่ดังและเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง เขตคุณภาพกบินทร์บุรี เขต 3 ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองเป็นอย่าง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง"รณรงค์ออกเสียงประชามติ"

     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผอ.อรัญญา อุ่นทอง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันลงออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยรร.มุ่งหวังให้นักเรียนและชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์ใช้เสียง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/107 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36