ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

     ประกาศโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประกาศโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่ง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแก่ง รวมใจสู้กู้ O-NET

     คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแก่ง รวมใจสู้กู้ O-NET......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงพลัง "รวมใจสู้ กู้ O - NET "

     โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่นโดยการนำของผู้อำนวยการ นายอนุพงษ์ พุทธาธรรม คณะครูและนักเรียน ร่วมกันแสดงพลัง "รวมใจสู้ กู้ O - NET "......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองจิก
หัวข้อข่าว : บ้านหนองจิก "รวมใจสู้ กู้O-NET"

     โรงเรียนบ้านหนองจิก นำโดย นายพงศ์เทพ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันแสดงพลังโชว์สัญลักษณ์ "รวมใจสู้ กู้O-NET"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : ต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน

     เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 57 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกพร้อมโรงเรียนควบรวม ได้ต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งได้มอบลานจอดรถจักรยานนักเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้ร่วมงาน อีกทั้งได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก โรงเรียนบ้านหนองช้างลง และโรงเรียนบ้านนางเลง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ รวมใจสู้ กู้ O-NET

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หลังจากคณะครูได้เข้าประชุม "ปรับกระบวนทัศน์ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒" ได้รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาโดยการปรับวิสัยทัศน์ในการทำงานให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณร่วมพลังปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านไผ่
หัวข้อข่าว : รวมใจสู้ กู้ O-NET

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมแรงร่วมใจกัน "รวมใจสู้กู้ O- NET"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนินสูง
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

     ตามที่โรงเรียนวัดเนินสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตามหนังสือประกาศลงวันที่๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นตามวันเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรดังต่อไปนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
หัวข้อข่าว : รวมใจสู้ กู้ O-NET

     คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง บ้านโนนสะอาด วัดศรีสุวรรณารามและวัดใหม่พรหมสุวรรณรวมใจสู้กู้ O- NET......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : ติดปฏิทิน Countdown O-NET ที่บ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย นำโดยนางสาวฤชากร อำไพศรีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ติดปฏิทิน CountDown O-NET ที่บ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และสร้างพลังร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมเงื่อนไข รางวัล Finale O-NET สำหรับผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : ปรับกระบวนทัศน์ครู

     วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๗ หลังจากการประชุมปรับกระบวนทัศน์ครู โนนสูงมาร่วมรับประทานอาหาร ปรึกษาหารือ และแสดงความยินดีแก่ครูวุฒิพงษ์ ขุมทอง และครูปัทจิมา ขุมทอง ที่ได้รับเงินตกเบิกคศ.๓ และวางแผนรวมใจสู้กู้ O- NET ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :สุพรรณี
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ

     โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านพระครูสุตปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดทุ่งแฝก จัดครูพระสอนธรรมศึกษาและศีลธรรมในโรงเรียนให้แก่นักเรียนและคณะครู ได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ร่วมงานตลาดนัดวิถีชุมชนคนลุ่มน้ำพระปรง ครั้งที่๒ วัฒนธรรมกับสายน้ำสู่ประเพณี ลอยกระทง

     เมื่อวันที่๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ได้เข้าร่วมงาน ตลาดนัดวิถีชุมชนคนลุ่มน้ำพระปรง ครั้งที่๒ วัฒนธรรมกับสายน้ำสู่ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้ส่งประกวดกระทงยักษ์ และการแสดงของชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : " นับถอยหลัง สร้างพลังกู้ O-NET "

     วันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้ร่วมแรงร่วมใจกัน " นับถอยหลัง สร้างพลังกู้ O-NET " พร้อมปักธงปฏิทิน Countdown & Orchestra Schedule ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/58 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36