ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองตามั่น
หัวข้อข่าว : ร่วมใจสู้กู้ O-NET

     โรงเรียนบ้านคลองตามั่น ร่วมใจสู้ กู้ O-Net นายสถิตย์ สมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตามั่นและคณะครู นักเรียน แสดงพลัง รวมใจสู้ กู้ O-NETในปีการศึกษา ๒๕๕๗......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :BANBUSOONG
หัวข้อข่าว : "ทำดีเพื่อพ่อ" โรงเรียนบ้านบุสูง

      ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ใกล้จะถึงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุสูงล้วนมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้น ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เราจึงร่วมกันทำกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ" ไปบำเพ็ญประโยชน์โดยได้แบ่งกลุ่มครูและนักเรียนเป็นกลุ่มไปทำความสะอาดยังจุดต่างๆ เช่น วัดบุสูง ชุมชนบ้านบุสูง สร้างความประทับใจให้ชุมชนมีความสุขกันทั่วหน้า ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำโสม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านชำโสม

      ผอ.ไพศาล จันทรา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านชำโสมให้การต้อนรับ คุณคนึง พันธ์เจริญ ผอ.การเงิน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะในโอกาศเข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำในวันที่ 25 พ.ย.57 ที่ผ่านมา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ

     คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ร่วมถวายคำสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
หัวข้อข่าว : รวมใจสู้กู้ O-net โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

     ผอ.นายชาลี กองแก้ว คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ร่วมรวมพลัง รวมใจสู้กู้ O-net......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านคลองมะไฟประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

     ท่านผู้อำนวนการปรีดา กำลังดีและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมะไฟ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2/2557 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองทราบ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2557

     วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านโนนสูงจัดงานประกอบพิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2557 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านขุนศรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านขุนศรี รวมใจสู้ กู้ O-Net

      นายยุทธนา สำราญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนศรี และคณะครู นักเรียน แสดงพลัง รวมใจสู้ กู้ O-NET......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล O-NET และ NT

      นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศโรงเรียนบ่อทองวิทยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบแนวข้อสอบ O-NET และ NT แก่ท่าน ผอ.พรชัย ไพรหาญ และคณะครูไว้ติวนักเรียนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

     นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ร่วมกับคณะครู นักเรียน และศน.นวลทิพย์ พงษ์นาค รวมพลังรวมใจสู้กู้ O-NET......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันวชิราวุธ"

      เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ผอ.พรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันวชิราวุธ" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทย และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :BANBUSOONG
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล โรงเรียนบ้านบุสูง

     นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ เข้านิเทศผู้บริหารคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบุสูง เขตคุณภาพนาดี ๑ เพื่อ"ทวงคืนโอเน็ต" https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านบุสูง/331790390274441 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1025290144......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : แสดงพลัง รวมใจสู้ กู้ O-NET

     โรงเรียนบ้านคลองอุดม โดยนายทวีศักดิ์ ถึกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน แสดงพลัง รวมใจสู้ กู้ O-NET......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเกาะแดง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเกาะแดง จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี

     นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแดง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเกาะแดง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเกาะแดง รวมใจสู้ กู้O-Net

     นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแดง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน รวมพลัง รวมใจสู้กู้โอเนต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/63 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36