ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :สพป.ปจ2
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต เปิดงานวิชาการ ชมผลงาน รักษาทรัพย์พิทยากร

     เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมงาน ร.พ.ก.วิชาการ Great Academic Festival ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีทั้งการแสดงความสามารถจากนักเรียน จัดแสดงสื่อทางวิชาการ กิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา โดยภายในงานดังกล่าว ยังมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนกลุ่มดาวรุ่งที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเวทีดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 1 ด้วย ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างมาก การแสดงควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ จัดงาน open house

     นายกสินศิษฎ์ เงินนา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ได้เปิดงาน open house ที่โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ คณะครูร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดอาเซียน และนำผลงานแต่ละกลุ่มสาระวิชามาแสดง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองอุดม ติวข้อสอบ O-Net และ NT

     โรงเรียนบ้านคลองอุดมได้กำหนดช่วงเวลาเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองอุดม ให้ความรู้และติวข้อสอบเพื่อสร้างความคุ้นเคย หลังเลิกเรียนวันละ 2 ชั่วโมงทุกวันทำการ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองอุดมทุกท่านที่ให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

     นายจรูญ สุริรัมย์ ผอ.รร.อนุบาลกบินทร์บุรี พร้อมตัวแทนครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :BANBUSUNG
หัวข้อข่าว : "ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ"

      "ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ" ในวันที่ 18,19,23,24 ณ ห้องประชุมช่อดอกแก้ว โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านบุสูง ได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าโครงการสอนเสริมใน 5 รายวิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาไทย เพื่อไปสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่มักจะปรากฏในข้อสอบเป็นประจำสำหรับ ม.3 รวมถึงการชี้แนะ เทคนิคการตัดตัวเลือกคำตอบ และเทคนิคสูตรลัดต่างๆ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบอย่างมีประสิทธิภาพใน 5 รายวิชาดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการประเมินผลการอ่านของนักเรียนรายบุคคล

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้นป2-ป3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ได้รับการประเมินการอ่านรายบุคคลจากศึกษานิเทศก์ โดยผลการประเมินอยู่ระดับดีเยี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอ่านออกยกชั้น ป.1 และ ป.2

     วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ร.ร.บ้านวังมะกรูด นำโดย ผอ.บุญลือ เอี่ยมแสง ได้ขานรับนโยบาย ผอ.ป.3 ในกิจกรรมอ่านออกยกชั้น ท้าทายให้คณะศึกษานิเทศ สพป.ปจ.2 เข้ามาประเมินการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 16 คน ซึ่งมีนางกิตตินันท์ ซื่อวาจา เป็นครูประจำชั้น และนักเรียนชั้น ป.2 จำนวน 13 คน ซึ่งมี นางสาวหิรัญญา ภูนาแร่ เป็นครูประจำชั้น นักเรียนทั้งหมดผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม สามารถอ่านแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 ซึ่งสามารถผ่านการะประเมินการอ่านออกยกชั้น ป.1-ป.3 เป็นโรงเรียนที่ 3 ของ สพป.ปจ.2 และทางคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านไผ่
หัวข้อข่าว : เขตพัฒนา D3 ติวO-netและNT

     นายสุเทพ ปาประกอบ ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D3 ร่วมกับโรงเรียนในเขตพัฒนาD3 ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-net&NT)ให้นักเรียนชั้น ป.6 และ ป.3 โดยนำนักเรียนมาติวข้อสอบที่ศูนย์โรงเรียนบ้านไผ่และโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำโสม
หัวข้อข่าว : มอบจักรยานพระราชทาน " Bike For Dad"

      คณะครูโรงเรียนบ้านชำโสม นำจักรยานพระราชทาน "Bike For Dad" มามอบให้กับนักเรียนจำนวน ๑ คัน ได้แก่ เด็กหญิงมาเล ดี นักเรียนชั้น ป.๔ นักเรียนโรงเรียนบ้านชำโสม เพื่อใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวกมากขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : เตรียม O-Net

     ศน.สุพัตรา ทองอยู่ ศึกษานิเทศ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ออกมานิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net โรงเรียนวัดโคกป่าแพง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์

     วันพุธที่ 17 ก.พ. 59 ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมรับคำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประธานในพิธีหลังจากลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : มอบรางวัลกิจกรรมอ่านหนังสือให้ผอ.ฟัง

     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างมอบวุฒิบัตรและรางวัลแก่นักเรียน เนื่องในกิจกรรมอ่านหนังสือให้ผอ.ฟัง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : การสาธิตการทำวุ้นของกศน.ปราจีนบุรี

     การสาธิตทำวุ้นของกศน.ปราจีนบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน

     ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายทวีศักดิ์ ถึกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม ได้มอบรางวัลและทุนการศึกษา พร้อมด้วยกล่าวชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม "โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน" ครั้งที่ ๑ ที๋โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน) เมื่อวันที่ ๙ -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองอุดม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/96 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36