ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองจิก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองจิก "กิจกรรมวันอาเซียน"

      วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นำโดย นางปรางสินี ช่างฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญเตรียมพร้อมต่อการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองร่วม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสนทยา อาษารอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองร่วม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านคลองร่วมได้รับเกียรติจากนายอัครเดช กัณหารี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาเป็นประธานในพิธี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

     โรงเรียนอนุบาลกบินทร์ โดย ผอ.จรูญ สุริรัมย์และคณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และเพื่อน้อมจิตใจปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"

      โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี โดย ผอ.จรูญ สุริรัมย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘" ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเทิดทูลพระคุณแม่ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นและทางได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่่นักเรียน รางวัลแม่ดีเด่น และพิธีไหว้แม่เพื่อแสดงความรักและความกตัญญูและยังเป็นการสร้างความผูกพันภายในครอบครัว บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่น ของครอบครั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :Bankhaoduanschool
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาด้วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"

     นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาด้วน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ " ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ และได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก พร้อมทั้งโรงเรียนในเขต ต.กบินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

     วันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก พร้อมทั้งโรงเรียนในเขตตำบลกบินทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เพื่ออบรมให้นักเรียนในเขตตำบลกบินทร์มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก โรงเรียนบ้านหนองช้างลง โรงเรียนบ้านนางเลง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก โรงเรียนบ้านหนองชัางลง และโรงเรียนบ้านนางเลง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ " ในวันที่ 12สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ พร้อมทั้งพร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อย และไม่เคยขาดเรียน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

     วันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเสริมสร้างสายใยรักเพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในครอบครัว ทั้งนี้ โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ "อ่านเพื่อแม่ยอดเยี่ยม" ในโครงการส่งเสริมการอ่านประจำเดือนสิงหาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนและซ่อมแซมฝายน้ำ

     วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนและซ่อมแซมฝายน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ พื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านทับลาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ" โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์

      วันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และได้แสดงการระลึกถึงพระคุณของแม่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ของแม่และลูกๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ชุติมา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ

     โรงเรียนบ้านท่าสะตือจัดกิจกรรมวันแม่ นำโดยผอ.ละออง สีดำ คณะครูและนักเรียน ประกวดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทุกประเภท และมีการคัดเลือกผลงานเพื่อจัดแสดงในงาน มอบของรางวัล ให้ความรู้เกี่ยวกับวันแม่ เด็กๆได้รับความรู้และรู้สึกซาบซึ้งใจในพระคุณของแม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโดน
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษา

     โรงเรียนบ้านหนองโดน วันพุธที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดงานวันแม่ โดยจัดพิธีถวายพระพร ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ 2558

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยจัดพิธีทางศาสนาตามโรงเรียนวิถีพุธ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ การรำถวายพระพร พิธีไหว้แม่ มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนวัดวังหวาย

     ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดหวายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายไพบูลย์ ช่างฉาย นายกองค์การลริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดงาน และ ผู้นำชุมชุน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

     วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ นำโดยนางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ประธานในพิธี ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังนี้ ๑. คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองพร้อมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ๒. ลงนามถวายพระพร และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ๓. พิธีถวายราชสดุดี ๔. การแสดงของนักเรียน ๕. มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันวิชาการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36