ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง

      วันนี้ (11 ส.ค.)ที่โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น.ส.วารี ลิ้มเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมใจจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และพระองค์ท่านถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร และเป็นแม่ของแผ่นดิน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     ๑๑ ส.ค. ๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่งเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นคือ ประดับธงชาติ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ และนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาด้วน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาด้วนจัดกิจกรรม " วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 "

      ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาด้วน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมร่วมส่งใจถวายสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง"วันแม่แห่งชาติ"

     วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผอ.อรัญญา อุ่นทอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปลูกต้นกล้วยแสนรักระหว่างแม่กับลูกทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อพระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก 2560

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ่อทองวิทยานำโดยนายพรชัย ไพรหาญ ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียนภายในกิจกรรมมีการล่นเกม แจกของรางวัลมากมาย ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.770086299823987.1073741877.635289379970347&type=1&l=2b2292ee4e......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน

     วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00น. โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารออมสิน สาขากบินทร์บุรี มาเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อนำเงินออมทรัพย์ของนักเรียน เข้าบัญชีเป็นรายบุคคล เพื่อฝึกลักษณะนิสัยที่ดี รู้จักประหยัดและอดออม. "ออมวันนี้เป็นเศรษฐีวันหน้า"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : โครงการตบมือข้างเดียวไม่ดัง

     นายวชิระ สมจิตต์ ประธานเขตคุณภาพกบินทร์บุรี เขต 3 และผู้อำนวยการโรงเรียน วัดโคกป่าแพง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการตบมือ ข้างเดียวไม่ดังและเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง เขตคุณภาพกบินทร์บุรี เขต 3 ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองเป็นอย่าง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง"รณรงค์ออกเสียงประชามติ"

     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผอ.อรัญญา อุ่นทอง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันลงออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยรร.มุ่งหวังให้นักเรียนและชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์ใช้เสียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี เชิญชวนลงประชามติวันที่ 7สิงหาคม 2559

     เมื่อวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันลงออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยทางโรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนและชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองตามั่น
หัวข้อข่าว : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

      วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ผอ.สถิตย์ สมมิตร คณะครู และนักเรียนรร.บ้านคลองตามั่น ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยโรงเรียนได้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองให้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงออกเสียงประชามติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดีประจำตำบล

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง โดยนายวชิระ สมติตต์ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยื่นโรงเรียน ดีประจำตำบล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : รณรงค์ออกเสียงประชามติ

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง โดยนายวชิระ สมจิตต์ คณะครู และนักเรียน ได้เดินรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ"ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 5559 เวลา 08.00-16.00 น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

     วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ได้รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบลประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยท่านผู้อำนวยการรัชภร รุ่งตั้งธนาบูญ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกมาตรฐาน ทางโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านหนองหัวช้าง เชิญชวนลงประชามติวันที่7สิงหาคม2559

     วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ผอ.กุลกาญจน์ มลิเกตุ คณะครู และนักเรียนรร.บ้านหนองหัวช้าง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันลงออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยรร.มุ่งหวังให้นักเรียนและชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์ใช้เสียง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดยศน.สมคิด ศรีปราชญ์ ศน.พิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ และคณะ ได้ประเมินตามมาตรฐาน 5 ด้าน 16 ตัวชี้วัด ทางโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36