ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง จัดกิจกรรมกีฬาสี

     วันที่ 4-5 มีนาคม 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :Bankhaoduanschool
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมสู่ LAS

     วันที่ 2 มีนาคม 2558 ศน.เพชรไทย เย็นแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาด้วน ในการเตรียมความพร้อม ตามแนวทาง รวมใจพัฒนา LAS ได้ให้คำแนะนำและมอบเอกสาร "รู้ทัน LAS" VERSION 1 แก่คุณครูผู้สอน ป.2,4,5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สนามสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

     โรงเรียนบ้านคลองอุดม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้นิมนต์พระมาบิณฑบาต และฉันเพลที่โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เสริมพิสิฎฐ์
หัวข้อข่าว : หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

     โรงเรียนบ้านหนองปรือได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรมทำบุญ ฟังพระธรรมเทศาสนา ตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง และเวียนเทียนในช่วงเย็นที่วัดใกล้บ้าน นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 12 ประการ "หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองร่วม
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมโครงการ " D.A.R.E."

     โรงเรียนบ้านคลองร่วม โดย นายสนทยา อาษารอด ผู้อำนวนการโรงเรียน ร่วมกับ ร.ต.ท. โกศล ศิลา ครูตำรวจ D.A.R.E. ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมโครงการ D.A.R.E. เพื่อต่อต้านยาเสพติด และความรุนแรง ในสถานศึกษา 03/03/2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เสริมพิสิฎฐ์
หัวข้อข่าว : สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรศึกษา

     วันที่ 2 มีนาคม 2558 ศน.เพชรไทย เย็นแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปรือ ในการเตรียมความพร้อม ตามแนวทาง รวมใจพัฒนา LAS ได้ให้คำแนะนำและมอบเอกสาร "รู้ทัน LAS" VERSION 1 แก่คุณครูผู้สอน ป.2,4,5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สนามสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เสริมพิสิฎฐ์
หัวข้อข่าว : สิบสองไซร้ คิดอะไรให้ส่วนรวม

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านหนองปรือให้การต้อนรับค่ายอาสาพัฒนาชมรม"ต้นน้ำ ปันรัก" ศูนย์อะไหล่โตโยต้าบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ซึ่งทางชมรมได้ออกค่ายพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน โรงอาหาร พร้อมมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 51 ชุด รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :BANBUSOONG
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความพกพร่องทางการเขียน

     นายเกียรติศักดิ์ ทัศคร ได้ส่งนักเรียนที่มีความพกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยทิน ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

     โรงเรียนวัดหาดสูงนำนักเรียนร่วมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ร่วมกับโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 ในวันที่25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว คณิตศร อำเภอนาดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีมาบริจาคของให้แก่นักเรียน

     นางพูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหวายได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจาก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นำโดยคุณศรีสุดา และคุณรุ่งทิพย์ ได้มาแจกเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียน และขนมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดวังหวาย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานนท์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา จากผลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยดีและเป็นไปตามแนวทางที่สพฐ.กำหนด ขอขอบพระคุณ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานนท์พร้อมคณะเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานนท์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา จากผลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่สพฐ.กำหนดทุกประการ ขอขอบพระคุณ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานนท์ พร้อมคณะเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนในตำบลหนองกี่

     ๑๙-๒๑/๐๒/๒๕๕๘:๐๖.๐๙น.กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา๒๕๕๗ กลุ่มโรงเรียนในตำบลหนองกี่ ระหว่งวันท่ี ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวคณิศร รีสอร์ท ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่/ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้มีอุปการคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดปากแพรก
หัวข้อข่าว : ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานนท์ พร้อมคณะเข้าติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานนท์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 1 จากผลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยดีและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ขอขอบพระคุณ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานนท์พร้อมคณะเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ป.๑ ก

      ด้วย นายประสิทธิ์ จำปาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา มีความประสงค์จะซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ป.๑ ก จึงประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมดังกล่าว ผู้สนใจสามารถติดต่อรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคา 2558 เวลา 09.30 น. - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 093-485-3988 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.banprongsadao.ac.th......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36