ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "สเต็ดเล่อร์รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ โรงเรียนบรรหารวิทยา

      เมื่อวันที่ 5 มิถุนายา 2557 บริษัทผลิตเครื่องเขียนสเต็ดเล่อร์ ได้เข้าจัดกิจกรรม "สเต็ดเล่อร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการใช้ศิลปะเพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโชยน์สูงสุด.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : หนุ่ม คาร์เซ็นเตอร์มอบอุปกรณ์

     นายบารมี ใจสาหัส หรือเสี่ยหนุม พร้อมเพื่อนมอบอุปกรณ์กีฬาและไฟสปอร์ตไลท์ เพื่อส่องสว่างลานกีฬาต้านยาเสพติด ให้โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 4 มิ.ย.57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบรรหารวิทยา ประชุมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเรียนบรรหารวิทยา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล และคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบรรหารวิทยา จัดการประชุมปฐมนิเทศพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น รวมทั้งชี้แจงนโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบรรหารวิทยา.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบรรหารวิทยา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการให้ความสนับสนุนโครงการจ้างครูต่างชาติ

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบรรหารวิทยา นำโดยนายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในเขตตำบลเมืองเก่า ในการให้ความสนับสนุนโครงการจ้างครูต่างชาติเพิ่มทักษะภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : โรงเรียน บ้านโปร่งสะเดา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 / 2557

      โรงเรียน บ้านโปร่งสะเดา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 / 2557 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน-ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ผู้ปกครองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Lift Saving)

     โรงเรียนบ้านหนองมันปลา นำนักเรียนจำนวน ๕ คน เข้าร่วมโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Lift Saving) ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลกบินทร์ จัดโดย สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและเอาชีวิตรอดในน้ำ นักเรียนได้รับความรู้เป็นอย่างมาก เกิดความสนุกสนาน และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นโครงการที่ดีขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะจากธนาคารกรุงเทพ

     วันที่ 28 พ.ค. 57 โรงเรียนวัดหาดสูงได้ทำการต้อนรับคุณ พรรณี ไม้หอม และคณะจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้เดินทางมามอบสมุดให้นักเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : พายุพัดถล่มโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

     วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. ได้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำบริเวณโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของโรงเรียน ดังนี้ รั้วโรงเรียนชำรุด เสาธงหักพัง เรือนเพาะชำเสียหายทั้งหลัง หลังคาและ รางน้ำฝนอาคารเรียน เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์สั่งหยุดเรียนหลังพบโรคมือเท้าปาก

      เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ได้พบว่ามีเด็กนักเรียนมีอาการป่วยคล้ายโรคมือเท้าปาก จึงให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ่อทองมาตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่แนะนำให้หยุดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดห้องเรียน ทางโรงเรียนจึงหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2557

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 พ.ค.57......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

      เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : เลี้ยงอาหารต้อนรับเปิดเทอมใหม่

     ต้อนรับเปิดเทอม ผอ. ครูจตุรงค์ ครูเมย์ ย้อนหลังวันเกิด เลี้ยงอาหารนักเรียน ลูกชิ้น หวานเย็น แก่นักเรียนในโรงเรียน พร้อมกับยิ้มหวานกับการอวยพร และ ของขวัญ ด้วยความภาคภูมิใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : เปิดภาคเรียนใหม่

      เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ได้เปิดภาคเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบรรหารวิทยา ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหาร นำโดยนายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรวิทยา และคณะครู ร่วมกันปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

     นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี และคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน พร้อมแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 11 คน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 ict_esao@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36