ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 46 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ"

     โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อถวายความจงรักภักดีที่น่าชื่นชม ตั้งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ของลูกเสือและพัฒนากิจการลูกเสือไทย ให้เจริญวัฒนาถาวรสืบไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง"วันวชิราวุธ"

     นางสาวอรัญญา อุ่นทอง และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ร่วมกันวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต(๒๕ พฤศจิกายน)ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
หัวข้อข่าว : "ผู้ใหญ่ใจดี" เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

     วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางเรือง อุ่นสวน ผู้ใหญ่ใจดีได้นำอาหารขนม และน้ำดื่ม มาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จาก สพฐ.

     วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้มีโอกาส ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จาก สพฐ. และ คณะนิเทศก์จาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับคำชมจากคณะติดตามฯ เนื่องด้วยโรงเรียนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและทุกฝ่ายมีความสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมดีๆ จาก กลุ่ม ค.คนกล้าทำความดี จากจังหวัดระยอง

     เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านทุ่งแฝกได้ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ใจบุญในนาม กลุ่ม ค.คนกล้าทำความดี จากจังหวัดระยอง ได้มามอบอุปกรณ์การเรียน ข้าวสาร อาหารแห้ง และมอบของขวัญให้กับนักเรียน รวมถึงเลี้ยงขนมโดนัทกับนมแสนอร่อยให้เด็กๆได้อิ่มท้องกันทั่วหน้า โรงเรียนบ้านทุ่งแฝกขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หัวข้อข่าว : ความสุข จากลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     โรงเรียนบ้านท่าอุดม นำร่องโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คืนความสุขให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองทั่วหน้า กิจกรรมที่เลือกสรรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ไม่เครียด ไม่เบื่อการเรียนรู้ ครูได้ทำ นักเรียนทำได้ win win ตัวชี้วัดความสุข กำลังสูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านท่าอุดม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชม "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

     วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.เขตพื้นที่ สพป.ปจ 2 และ ศน.สมคิด ศรีปราชญ์ smart trainer เยี่ยมชม "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ท่านได้ให้กำลังใจคณะครู และเน้นย้ำให้จัดกิจกรรมสนอง4H ให้เด็กมีความสุข ครูมีความสุข และผู้ปกครองพึงพอใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานบุญ กลุ่ม Force to school ณ โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง

      กลุ่ม Force ได้จัดกิจกรรมงานบุญกลุ่ม Force to school ณ โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย.58 และได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียน โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม เรื่อยมา ทั้งทาสี ทำป้ายหน้าโรงเรียน เปลี่ยนหลอดไฟ ปรับปรุงบ่อปลา พร้อมให้พันธ์ปลา ปรับปรุงโรงเห็ดพร้อมเติมเห็ดชุดใหม่ สานต่อความหวังที่จะมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าและพอเพียงให้แก่เด็กนักเรียน เผยภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เด็กนักเรียนไทยได้อิ่มท้อง ตั้งใจเรียน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : Smart Trainer นิเทศน์ติดตาม "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

     วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทีม Smart Trainer สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ นำโดย นายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นิเทศติดตาม "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย แนะนำแนวทางการปฏิบัติ พร้อมให้กำลังใจผู้อำนวยการและคณะครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
หัวข้อข่าว : เตรียมแข่งขันโครงการ ดาวรุ่ง มุ่งสู่ฝัน

     เมื่อวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมแข่งขันโครงการ ดาวรุ่ง มุ่งสู่ฝัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตคุณภาพ กบ.๓

     วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เขตคุณภาพกบินทร์บุรี ๓ นำโดย นางสาวฤชากร อำไพศรี ประธานเขตคุณภาพฯ จัดอบรมโครงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี ๓ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯและบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี ๓ ในการพัฒนาการอ่านการเขียนผู้เรียนตามทฤษฎี BBL และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านวังกวาง
หัวข้อข่าว : บวร อิ่มบุญกันทั่วหน้า

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านวังกวาง โดยการนำของ นางศรีประภา เหมนาค ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกวาง สานงานต่อท่านผอ.สินสมุทร เหมนาค นำคณะครูและนักเรียนร่วมแห่กฐินสามัคคีรอบตำบลวังท่าช้างและฟังธรรม ณ วัดวังกวาง ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) อิ่มบุญกันทั่วหน้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านวังกวาง
หัวข้อข่าว : แต่งกายชุดขาว เข้าวัดฟังธรรม ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านวังกวาง โดยการนำของ นางศรีประภา เหมนาค ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกวาง สานงานต่อท่านผอ.สินสมุทร เหมนาค นำคณะครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดสีขาวในวันพระ เข้าวัดสวดมนต์ ฟังธรรม ณ วัดวังกวาง ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปราสาท
หัวข้อข่าว : พิธีส่งมอบอาคารเรียนจากผู้ใหญ่ใจดี

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านปราสาท ได้ร่วมงานส่งมอบอาคารที่ซ่อมแซมใหม่จาก ธนาคารเอชเอสบีซี และรายการโรงเรียนของหนูู โดยมีท่านอำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพป.ปจ.๒ ให้เกียรติมาเป้นประธานในพิธี ขอขอบคูณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองจิก
หัวข้อข่าว : บ้านหนองจิก"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน"

      โรงเรียนบ้านหนองจิก นำโดย นางปรางสินี ช่างฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/89 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36