ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งแฝกรวมใจสู้ กู้ O-NET

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ท่านศน.นภาภรณ์ อากาศ และท่านศน.ภณิษา พรมโน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก มอบนโยบายการสอบ O-NET , NT และแนวการดำเนินการสอบ LAS พร้อมมอบแนวข้อสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบายท่านพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ "นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET" โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองร่วม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี

     นายสนทยา อาษารอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองร่วม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25/11/2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง ทำพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     โรงเรียนบ้านคลองอุดม โดยนายทวีศักดิ์ ถึกไทย และคณะครู นักเรียน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : รับมอบแนวข้อสอบโอเน็ต

     โรงเรียนบ้านคลองอุดม รับมอบแนวข้อสอบโอเน็ต จาก ศณ.มณีรัตนา โนนหัวรอ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 10.30 น. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังบัวทอง
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

     ท่าน ศน.สมสุข ค้ำชู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ออกนิเทศโรงเรียนบ้านวังบัวทอง มอบนโยบาย แนวการดำเนินการสอบ พร้อมมอบแนวข้อสอบ NT และ O-NET ตามนโยบาย “นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET” โรงเรียนบ้านวังบัวทอง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

      โรงเรียนบ้านวังมะกรูด นำโดย ผอ.บุญลือ เอี่ยมแสง คณะครูและนักเรียน ต้อนรับการมาเยือนของท่าน ศน.สมคิด ศรีปราชญ์ เพื่อนิเทศหวังผล "รวมใจสู้ กู้ O-NET พร้อมมอบแนวข้อสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายท่าน ผอ.พงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านพระปรงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายราชสดุดี ร.6

      ผอ.บุญลือ เอี่ยมแสงนำคณะผู้กำกับและลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านวังมะกรูดทำพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ท่านศน.นภาภรณ์ อากาศ และท่านศน.ภณิษา พรมโน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านคลองมะไฟ มอบนโยบายการสอบ O-NET , NT และแนวการดำเนินการสอบ LAS พร้อมมอบแนวข้อสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบายท่านพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ "นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET" โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ "วันวชิราวุธ"

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ร.ร.บ้านบุพราหมณ์ ได้จัดพิธีวัน "วชิราวุธ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการต่อประเทศชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557"

     โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ร่วมพลัง รวมใจสู้ กู้ O-NET

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ นำคณะครู และนักเรียน รวมพลัง ร่วม ขับเคลื่อนนโยบายฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ให้สูงขึ้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

     ผอ.พูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหวาย พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันวชิราวุธ" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

     ตามที่โรงเรียนบรรหารวิทยาได้รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบัดนี้ผลการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) รวมใจสู้ กู้ O-NET

      นางสาวจันทร์เพ็ญ หมั่นการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงพลัง "รวมใจสู้ กู้ O-NET"......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/62 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36