ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเกาะแดง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเกาะแดง รวมใจสู้ กู้O-Net

     นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแดง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน รวมพลัง รวมใจสู้กู้โอเนต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขากระแต.
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

      เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 นำโดย ผอ.พิทักษ์ โนนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากระแต พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันวชิราวุธ" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทย และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดรัตนชมภู
หัวข้อข่าว : ราชสดุจดี 2557

     ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณวัดรัตนชมภู ช่วยกันเก็บขยะในเส้นทางสาธารณะในหมู่บ้าน..รู้สึกมีความภาคภูมิใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ท่าน ศน.ปริญญา บรรดาพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ออกนิเทศโรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม โดยให้ความรู้การสอบโอเน็ต และอธิบายความสำคัญ ขั้นตอนของการสอบโอเน็ต พร้อมมอบแนวข้อสอบโอเน็ต โรงเรียนวัดเนาวรัตนารามขอขอบคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "วันวชิราวุธ"

     วัน อังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้กำกับและลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเรียนบ้านโคกสว่าง ทำพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : นิเทศ หวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

     โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ นำโดย นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการ รับมอบแนวข้อสอบ O-NET และ NT จากท่านศน.สุพัตรา ทองอยู่ นอกจากได้รับมอบแนวข้อสอบดังกล่าวแล้ว ยังได้รับความกรุณาจากท่านศน. ได้พบนักเรียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเตรียมความพร้อมต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองมันปลา "รวมใจสู้กู้ O-NET"

     โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ดำเนินการขับเคลื่อนรวมพลังสู้กู้ O-NET......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ท่าน ศน.ปริญญา บรรดาพิมพ์ ศิกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านท่าอุดม มอบนโยบายการสอบ O-net, N/t พร้อมแนวข้อสอบ O-net และ แนวข้อสอบ N/t ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายท่านพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ "นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-net" โรงเรียนบ้านท่าอุดม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา รวมใจสู้ กู้โอเน็ต

     วันนี้เวลา 13.00 น. ศน.วิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์ ได้มานิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้โอเน็ต และเป็นกำลังให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งแฝกรวมใจสู้ กู้ O-NET

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ท่านศน.นภาภรณ์ อากาศ และท่านศน.ภณิษา พรมโน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก มอบนโยบายการสอบ O-NET , NT และแนวการดำเนินการสอบ LAS พร้อมมอบแนวข้อสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบายท่านพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ "นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET" โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองร่วม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี

     นายสนทยา อาษารอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองร่วม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25/11/2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง ทำพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     โรงเรียนบ้านคลองอุดม โดยนายทวีศักดิ์ ถึกไทย และคณะครู นักเรียน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : รับมอบแนวข้อสอบโอเน็ต

     โรงเรียนบ้านคลองอุดม รับมอบแนวข้อสอบโอเน็ต จาก ศณ.มณีรัตนา โนนหัวรอ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 10.30 น. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังบัวทอง
หัวข้อข่าว : นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET

     ท่าน ศน.สมสุข ค้ำชู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ออกนิเทศโรงเรียนบ้านวังบัวทอง มอบนโยบาย แนวการดำเนินการสอบ พร้อมมอบแนวข้อสอบ NT และ O-NET ตามนโยบาย “นิเทศหวังผล รวมใจสู้ กู้ O-NET” โรงเรียนบ้านวังบัวทอง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/63 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36