ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 21 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์คาถาพัน ปี 57

     วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดวังหวายนำโดย ผอ.พูนศรี สุพล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังหวายร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์คาถาพัน ปี 57 กันฑ์ที่ 1 ทศพล ณ วัดอินทร์ประชาราษฎร์ (วังหวาย) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

     วันที่ 4 กันยายน 2557 นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยทีมงาน ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ ด.ญ.สัภยา ศิริโพธิ์เมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557”

      เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๔๔๗” โดยมีกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆและมอบรางวัลให้กับโครงงานที่ชนะเลิศ โดยนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

      27 สิงหาคม 2557 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ่อทองวิทยา ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล และโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานเศรษกิจพอเพียงและการบรรยายความรู้จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านภัคพล นามจิรโชติ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหนองตาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน

     โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหนองตาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาป่าชุมชน และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและปลูกฝังให้เด็กๆรักชุมชนที่ตนอยู่มากขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : 27 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

     27 สิงหาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านภัคพล นามจิรโชติ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนบ่อทองวิทยา และโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ด้วยความยินดียิ่ง โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานเศรษกิจพอเพียงและการบรรยายความรู้จากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557”

      วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ่อทองวิทยา ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557” โดย นายพรชัย ไพรหาญ ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อทองวิทยา โดยมีกิจกรรมการประกวดแฟชั่นจากเศษวัสดุ ฐานวิทยาศาสตร์ และการยิงจรวดขวดน้ำ นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างเข้าร่วม"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2557"

     วันที่25สิงหาคม2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคมซึ่งมีการแสดงโชว์ด้านวิทยาศาสตร์และแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จัดกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

     ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้องจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต.สะพานหิน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในการนี้ได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้ครอบครัวนักเรียนที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก หมู่บ้านละ 1 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามส่งเสริมการอ่านและยกระดับผลสัมฤทธิ์

     ในวันที่ 26 ส.ค. 57 โรงเรียนวัดหาดสูง ได้ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการอ่านและยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนขอขอบคุณ ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ค่ะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม
หัวข้อข่าว : เที่ยวงานวันวิทยาศาสตร์

     โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม โดยครูศิริรัตน์ วรรณประเวศน์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคาร ซึ่งมีการแสดงโชว์ ด้านวิทยาศาสตร์ และมีฐานการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อย่างมากและได้ปฏิบัติจริง นำมาประยุกต์ใช้ได้ต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ร่วมกิจกรรม"สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557" ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

     วันที่ 25 สิงหาคม 2557 คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557" ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม โดยได้ร่วมชมการประกวดแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล และเข้าฐานวิทยาศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ร่วมกิจกรรม"สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557" ณ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม

     วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557” ณ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ โดยมีกิจกรรมการประกวดแฟชั่นจากเศษวัสดุ ฐานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : 23-24 และ 30-31 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดกิจกรรม “ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It Center)”

     23-24 และ 30-31 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดกิจกรรม “ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It Center)” เพื่อให้บริการชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 9 และหมู่ 11 ในการฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นระยะสั้น ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557”

     20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557” โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายภัคพล นามจิรโชติ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา โดยมีกิจกรรมการประกวดแฟชั่นจากเศษวัสดุ ฐานวิทยาศาสตร์ มีบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36