ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3

     โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ของเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 โดยได้รับความร่วมมือจากแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดี ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ ประธานเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 ผอ.ฤชากร อำไพศรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกรายการ ผอ.และคณะครูทุกโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชาวบ้านหนองศรีวิชัย ที่อำนวยความสะดวกและร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘

     โรงเรียนบ้านหนองมันปลาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน จัดงานงานเกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ ให้กับคุณครูเชฏฐพันธุ์ วิริยรัตน์คุรุ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ งานเป็นไปด้วยความอบอุ่น ซาบซึ้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : รับมอบสื่อการเรียนสอนและเครื่องทำน้ำเย็น จากสโมสรโรตารี

     วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย นำโดย นางสาวฤชากร อำไพศรี ได้ต้อนรับคณะคุณชลธิชา ศรีบุญเรือง จากสโมสรโรตารี เพื่อรับมอบแท็บเล็ต จำนวน 10 เครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจำนวน 1 ชุด เครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 3 เครื่อง และ โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน BBL ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีภายใน "บรรหารเกมส์"

     วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "บรรหารเกมส์" ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี ทำให้การแข่งขันเป็นไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งนักเรียนสนุกสนานและเต็มที่กับกิจกรรมด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดนิทรรศการงานวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์

     โรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี 2 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดนิทรรศการงานวิชาการ ในตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี มาเป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ โดยแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดนิทรรศการต่างๆ และฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ในเขตคุณภาพนาดี 2 ในโครงการครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมช่วงปิดภาคเรียน

     จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณต่างๆของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยจึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1

     การแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 ของเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 ประกอบด้วย 11 โรงเรียน ได้แก่ รร.บรรหารวิทยา ,รร.อนุบาลกบินทร์ ,รร.วัดโคกอุดม ,รร.บ้านโคกสั้น ,รร.บ้านโคกลาน ,รร.วัดโคกขี้เหล็ก ,รร.บ้านคลองอุดม ,รร.บ้านไผ่ ,รร.วัดราษฏร์รังษี ,รร.บ้านโคกหอม และรร.บ้านทด ทางโรงเรียนบรรหารวิทยา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฯ โดยแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมในการฝึกซ้อมนักเรียนมาเป็นอย่างดี และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามหัวข้องานศิลปหัตถกรรมต่างๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สพฐ.)

     โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ดำเนินการสอบการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สพฐ.) วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านวังกวาง
หัวข้อข่าว : วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ มุทิตาจิต...นักสู้"คุรุสดุดี"

     คำพูดสุดท้าย ณ โรงเรียนบ้านวังกวาง จากท่านผอ.สินสมุทร เหมนาค "นักสู้"คุรุสดุดี" วันสุดท้ายในเครื่องแบบแถบเครื่องราช รับใช้ชาติราษฎร์หลวงล่วงเกษียณ ความทรงจำความลำบากความพากเพียร ยังวนเวียนดุจเพิ่งผ่านวันวานมา พับเครื่องแบบแถบเครื่องราชประดับหิ้ง ผลงานทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างกังขา เริ่มชีวิตสามัญชนคนธรรมดา ให้คุณค่าได้สุขใจตลอดไปเอย...โชคดีเด้อหมู่ สินสมุทร เหมนาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : ก็เพราะใจเราผูกกัน

     วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เขตคุณภาพกบ.๓ และ กบ.๔ ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปจ.๒ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยจัดชุดการแสดง " โมเดิร์นแด้นซ์ฟอร์รีไทน์ เลิฟยู " อำนวยการแสดงโดย นางสาวฤชากร อำไพศรี ประธานเขตคุณภาพ กบ.๓ และคณะครูในเขตคุณภาพ กบ.๓ และ กบ.๔ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : วันที่ 26 กันยายน 2558 กิจกรรมปันน้ำใจเป็นน้ำใส กลุ่มอาสาวันหยุด

     วันที่ 26 กันยายน 2558 นายประสิทธิ์ จำปาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา และคณะครู ได้ต้อนรับกลุ่มอาสาวันหยุด โครงการ 2 กิจกรรมปันน้ำใจเป็นน้ำใสให้น้องๆโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา ได้นำเครื่องกรอกน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ จักรยาน อาหาร และสิ่งของอื่นๆ มากมาย มอบให้โรงเรียน โดยได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทาสีสนามเด็กเล่น และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทำให้เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : 24 กันยายน 2558 โรงเรียนบ่อทองวิทยา จัดงานเกษียณอายุราชการ

     โรงเรียนบ่อทองวิทยา โดยการนำ ของ ผอ.พรชัย ไพรหาญ จัดงานเกษียณอายุราชการ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ่อทองวิทยา ร่วมกันแสดงมุฑิตาจิต แด่ อ.ทัศนีย์ องค์ยา (ครูเล็ก)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :Bankhaoduanschool
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุฑิตาจิตแด่นักการภารโรงผู้เกษียณ โรงเรียนบ้านเขาด้วน

     ในวันอังคาร ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านเขาด้วนได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่นายไพวัลย์ จันทร์เพ็ญ นักการภารโรง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ด้วยความร่วมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้บริหารในเขตคุณภาพ กบ.๕ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าอุดม
หัวข้อข่าว : ร้อยดวงใจ แด่ผู้เกษียณราชการ

     โรงเรียนบ้านท่าอุดม ได้ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของเขตคุณภาพกบินทร์บุรี ๒ ที่เกษียณอายุราชการ ณ วังตะพาบรีสอร์ท อำเภอนาดี จำนวน ๘ ท่านด้วยกัน ซึ่งคณะครูได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจแด่ผู้ที่เกษียณในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2
หัวข้อข่าว : เกษียณรำลึก

     เขตคุณภาพกบินทร์บุรี ๒ ได้ร่วมจัดงานเกษียณให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๘ ท่านด้วยกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และควรค่าแก่การสืบสานต่อๆไป เพื่อให้เห็นถึงคุณค่า คุณความดีที่ได้ปฏิบัติมาจวบจนเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/88 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36