ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองจิก
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

      เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ร.ร.บ้านหนองจิกได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นำโดย นายพงศ์เทพ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำหมู่บ้านและผู้ปกครอง ร่วมถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและให้นักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
หัวข้อข่าว : ชมรมศิลปะกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนให้น้องๆ

     www.udbp.ac.th...ในวันที่ 11 สิงหาคม ชมรมศิลปะเพื่อน้องกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนให้น้องๆ หน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านอุดมบรรพตซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนบ้านอุดมบรรพต นำด้วยท่าน ผอ สมหมาย สมมิตร ก็ขอขอบพระคุณ ชมรมศิลปะเพื่อน้องกบินทร์บุรี เป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
หัวข้อข่าว : ชมรมศรีราชาออฟโรด มอบสิ่งของให้น้องๆโรงเรียนบ้านอุดมบรรพต

     www.udbp.ac.th ในวันที่ 11 สิงหาคม ชมรมศรีราชาออฟโรด จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้น้องๆโรงเรียนบ้านอุดมบรรพต และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา งบจัดสร้างถนน ตามวัตถุประสงค์ ฯลฯ อีกมากมาย ทางโรงเรียนบ้านอุดมบรรพต นำด้วยท่าน ผอ สมหมาย สมมิตร ก็ขอขอบพระคุณ ชมรมศรีราชาออฟโรด เป็นอย่างยิ่ง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.udbp.ac.th......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และทำพิธีถวายราชสดุดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผอ.นพพร บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์เป็นประธานในพิธี และยังมีผู้นำหมู่บ้าน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ในวันงานมีการแสดงของชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองจิก
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านหนองจิก จัดกิจกรรมวันอาเซียน

      ร.ร.บ้านหนองจิก นำโดย นายพงศ์เทพ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกกระจง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

     วันที่ 14 สิงหาคม 2556 นางสาวอรัญญา อุ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระจง พร้อมด้วยคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกกระจง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอาเซียน

     โรงเรียนบ้านโคกกระจง ได้ร่วมกับโรงเรียนในเขตคุณภาพนาดี ๑ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขากระแต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขากระแต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     นายพิทักษ์ โนนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากระแต พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ร่วมกันทำพิธีธีถวายราชสดุดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ หลังจากนั้น โรงเรียนบ้านเขากระแตได้ร่วมกับชุมชนได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนขึ้น เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรม OPEN HOUSE

     โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม OPEN HOUSE โดยรอง อำนวยพร ทรัพย์คง รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย(อนุบาล) และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองนาใน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองนาใน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และโครงการดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ

     โรงเรียนบ้านหนองนาใน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ในช่วงเช้า เพื่อทำพิธีถวายราชสดุดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ ในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ นำโดยนายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาใน และนายวิชัย คนชื่อ ประธานในพิธี คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน ได้เข้าร่วมใจกัน ร่วมกิจกรรมดำนาในวันแม่กันอย่างสนุกสนาน สามัคคี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ ปี ๕๖

     เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๕๖ ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีแม่และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
หัวข้อข่าว : ผู้ใจบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน

     เเมื่อวัน จันทร์ ที่๕ สิงหาคม ๕๖ ที่ผ่านมา นายสมจิตร สาเจริญและครอบครัว ได้นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม บรรยากาศเต็มไปด้วยความดีใจ และคำว่าอิ่มจังเลย ขอบคุณครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : วันที่ 28 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา จัดงาน OPEN HOUSE และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

     วันที่ 28 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา จัดงาน OPEN HOUSE และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 เพื่อฉลองความสำเร็จให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงาน แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม. 3 ที่สำเร็จการศึกษา และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขากระแต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขากระแตได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านเขากระแตได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยมีการแสดงกิจกรรมอาเซียนต่างๆ ของแต่ละโรงเรียน โดยมีท่าน ผอ.พิทักษ์ โนนเภา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเข้ากระแต ได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองร่่วม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

     นายสนทยา อาษารอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองร่วม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ให้นักเรียนมอบดอกมะลิให้แม่และกราบแม่ เป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ทำให้ทุกๆคนมีความสุขกันถ้วนหน้า......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 ict_esao@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36